O firme     Referencie    Galéria     Kontakt
 
      Stavebná firma so sídlom v Dolnom Kubíne začala svoju činnosť v roku 1994 so zameraním na opravu, údržbu cestných komunikácií. V súčastnosti sa úspešne venujeme tejto činnosti, pričom sa firma taktiež špecializuje aj na stavebné úpravy súkromných dvorov. Disponujeme potrebným technickým vybavením, stavebnou a dopravnou mechanizáciou.

Hlavné oblasti zamerania:
- pokládka zámkovej , terasovej dlažby
- výstavba plotových systémov, oporné múry (z debniacich, okrasných tvárnic)
- oprava a údržba komunikácii zo živičného krytu
- výstavba chodníkov, parkovísk a spevnených plôch
- nákladná doprava, zemné práce
- predaj stavebného materiálu súvisiaci s činnosťou
  (zámková dlažba, bet. výrobky, štrky)
- rezanie betónu, asfaltobetónu do hr.100mm
- strojné miešanie betónu bez ele. energie

         

[CNW:Counter]