O firme     Referencie    Galéria     Kontakt
Stavba Investor Foto
Odvodňovací rigol OÚ Hruštín foto
Výspravka výtlkov OÚ Liesek foto
Výspravka výtlkov OÚ Hruštín  
Úprava plochy COOP Jednota COOP Jednota Námestovo
Výstavba parkoviska – trhoviska OÚ Hruštín foto
Vyspravenie výtlkov (Námestovo) Stavebniny GARBIAR
Úprava okolo kríža OÚ Babín foto
Zhotovenie cestného záchytu OÚ Babín
Výstavba chodníka Vaňovka OÚ Hruštín foto
Výstavba parkoviska za OÚ OÚ Hruštín foto
Výspravka výtlkov   NIKKO s.r.o.  foto
Most Zákamenné OÚ Zákamenné foto
Výspravka výtlkov OÚ Zuberec foto
Spevná plocha Pošta OÚ Hruštín foto
Výspravka Výtlkov OÚ Zákamenné foto
Výspravka  Výtlkov OÚ Pucov foto
Výspravka  Výtlkov OÚ Liesek foto
Úprava okolia domu smútku, chodník OÚ Babín foto
Výspravka výtlkov OÚ Hruštín foto
Výstavba parkoviska pred MŠ OÚ Hruštín foto
Výspravka výtlkov, oprava cesty OÚ Lokca foto
Oprava krajnice cesty Stavebné práce ZIBEK foto
Oprava povrchu ihriska ZŠ Zakamenné foto
Výspravka výtlkov  OÚ Babín foto
Zdravotné stredisko OÚ Hruštín foto
Výspravka výtlkov  OÚ Lokca foto
Výspravka výtlkov  OÚ Novoť foto
Výspravka výtlkov  OÚ Zákamenné foto
Odvodnenie ihriska ZŠ Hruštín foto
Oprava schodiska na cintoríne OÚ Hruštín foto
Oprava výtlkov, MK v obci OÚ Oravská Lesná foto
Spevnená plocha, okrasný múr Urbár Hruštín foto
Spevnené plochy v areáli ZŠ ZŠ Babín foto
Stavba rodinného domu   foto
Odstavná plocha pre obecný úrad OU Hruštín foto

[CNW:Counter]